Zablokowany
Awatar użytkownika
zawód postaci
miejsce pracy
The Mask
żadnych
In Los Angeles, everyone is a star
regulamin
Postanowienia ogólne
1.1. Rejestracja na forum jest jednoznaczna z akceptacją głównego regulaminu forum oraz zasad wyszczególnionych w tematach organizacyjnych, które jednocześnie są częścią regulaminu głównego.
1.2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.
1.3. Jednocześnie na forum zabrania się wprowadzania w wątkach fabularnych jak i kartach postaci elementów drastycznej przemocy (GORE), pedofilii i związków kazirodczych lub pozostających w klimacie przesadzonego hard-BDSM.
 • • wyjątkiem jest umieszczenie informacji o przeżyciach postaci jako ofiara przemocy (psychicznej, seksualnej, ekonomicznej czy fizycznej), prosimy jednak o umieszczenie znacznika tw/cw oraz o zachowanie dobrego smaku.
1.4. Zabrania się także nadużywania zwrotów powszechnie uważanych za wulgarne oraz propagowania poglądów seksistowskich, rasistowskich, queerofobicznych, totalitarnych, poglądów skrajnie nacjonalistycznych, szczególnie faszystowskich oraz komunistycznych we wspólnej przestrzeni jak shoutBOX czy tematy w off-topie. Szczególnie nie chcemy wzajemnego obrażania się użytkowników, więc ewentualne konflikty należy rozwiązywać w wiadomościach prywatnych bez wciągania w nie osób postronnych.
1.5. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu i jednocześnie zobowiązuje się do umieszczenia informacji o dokonanych zmianach, w widocznym miejscu (ogłoszenie na stronie głównej forum, odpowiedni temat w dziale organizacyjnym).

Część techniczna
2.1. Na nick postaci składają się imię (imiona) i nazwisko, do których można dodać także pseudonim postaci oraz zdrobnienie imienia. Nick postaci, nawet ten tymczasowy, nie może zawierać w sobie elementów wulgarnych, rasistowskich, queerofobicznych, seksistowskich etc.
2.2. Imiona postaci na forum nie mogą się powtarzać. Zezwolone jest natomiast powtarzanie skrótów i pseudonimów.
2.3. Nazwiska mogą powtarzać się jedynie w tej samej rodzinie, do której dołącza się po porozumieniu z członkami i/albo przedstawicielem tej konkretnej rodziny, który podbije kartę postaci przed oddaniem jej do sprawdzenia.
2.4. Na forum gracz nie może odwzorować postaci realnej ani nie powinien nadmiernie inspirować się postaciami fikcyjnymi czy to literackimi, czy filmowymi i innymi. Jednocześnie dane postaci muszą być danymi fikcyjnymi wymyślonymi przez gracza.
2.5. Avatar ma wymiary 200x320 px i musi przedstawiać wybrany faceclaim. Na wizerunek należy wybrać postać realną, której personalia zostaną dodane do spisu.
2.6. Linki do karty postaci i domu są obowiązkowymi polami w profilu do uzupełnienia.
2.7. Każdy gracz ma prawo do utworzenia 4 multikont od razu po dołączeniu do forum. Kolejne będzie mógł utworzyć po spełnieniu wymagań rozpisanych w dalszych punktach regulaminu.
2.8. Co 30 dni administracja będzie czyścić forum przenosząc karty, relacje i inne tematy postaci nieaktywnych użytkowników do archiwum, podczas gdy niedokończone karty postaci zostaną przesłane w wiadomości prywatnej do ich autora a następnie usunięte z działu w budowie.

Część organizacyjna
WIZERUNKI, ICH REZERWACJA, ZMIANA I PRZEJĘCIE
3.1. Rezerwacja wizerunku postaci jest konieczna, aby oddać kartę postaci do sprawdzenia. Rezerwację gracz wpisuje w tym temacie.
3.2. Z jednego konta gracz może zarezerwować dwa wizerunki — podstawowy na 72 h (z możliwością przedłużenia do 7 dni) i dodatkowy na 24 h.
3.3. Rezerwację dodatkową należy odebrać cytując zawierający ją post w temacie z rezerwacjami.
3.4. Rezerwacje nieprzedłużone i nieodebrane przepadają po upłynięciu ich ważności. Natomiast rezerwacje przedłużone przepadają o 0:00 dnia następnego, do którego obowiązywała rezerwacja; przykładowo rezerwacja przedłużona do 24.07 obowiązuje do 24.07 do 23:59 i może zostać przejęta 25.07 o 0:00.
3.5. Dokładnie tak sam mechanizm obowiązuje w przypadku przejęcia wizerunku po postaci, która wpadła do grupy nieaktywnych; jeśli więc postać miała czas na napisanie posta do 24.07 do 23:59, ranga spada jej o północy i 25.07 o 0:00 jej wizerunek może zostać przejęty przez innego użytkownika.
3.6. Jeśli użytkownik sam zdecydował się dezaktywować należącą do niego postać w tym temacie musi upłynąć 60 min od momentu dezaktywacji postaci zanim jej wizerunek wróci do obiegu; i tak wizerunek postaci dezaktywowanej 24.07 o 22:15 wróci do obiegu 24.07 o 23:15.
3.7. Nieaktywny gracz ma obowiązek przywrócić postać z tym samym wizerunkiem, chyba że ten został przejęty przez innego użytkownika. Wówczas może przywrócić postać z innym wizerunkiem, jednak nieodbiegającym zbytnio od poprzedniego (nie jest to liczone jako jedna z dwóch możliwych zmian wizerunku). Zasada rezerwacji innego wizerunku jest taka sama jak przy zmianie, opisane w punkcie 3.9.
3.8. Rezerwacja złożona z konta postaci nieaktywnej obowiązuje 24 h, czyli na czas napisania posta aktywacyjnego.
3.9. Na forum możliwa jest dwukrotna zmiana wizerunku, z tym że nowo wybrany wizerunek nie może skrajnie odbiegać od posiadanego poprzednio. Prosimy, w miarę możliwości, o zachowanie podobnego pochodzenia etnicznego, koloru skóry oraz wieku — różnica między starym wizerunkiem, a nowym nie powinna być większa niż pięć lat.
 • • wyjątek stanowi to, kiedy nowy wizerunek jest w tym samym lub zbliżonym wieku do wieku postaci.
  • administracja jednak zastrzega sobie prawo do odmowy/rozpatrzenia zmiany wizerunku po wcześniejszym omówieniu z autorem postaci celem zweryfikowania zasadności wyboru.
3.10. Jedynym wyjątkiem przy zmianie wizerunku na mocno odbiegający od pierwotnego wyglądu, jest sytuacja, w której gracz nie rozpoczął jeszcze żadnej rozgrywki fabularnej i w karcie postaci nie poruszał ani nie zaznaczał kwestii POC.
3.11. Gracz może trzykrotnie pod rząd zarezerwować ten sam wizerunek. Aby zarezerwować wizerunek kolejny raz, musi upłynąć 7 dni od trzeciej rezerwacji.
3.12. Jeśli gracz zdecyduje się wybrać na wizerunek twórcę np. z instagrama, musi podać jego nick w rezerwacji i później w karcie postaci.


KARTA POSTACI
4.1. Karty postaci pisane przez gracza powinny zostać opublikowane TUTAJ i po ich ukończeniu powinny zostać podbite do sprawdzenia przez administrację. Konieczne jest oznaczenie konta @Los Angeles, aby karta została sprawdzona.
4.2. Administracja ma 24 h na sprawdzenie karty postaci i zaakceptowanie lub poinformowanie gracza o konieczności naniesienia zmian, o czym gracz zostanie poinformowany pod kartą postaci w osobnym poście oraz w wiadomości prywatnej, gdzie otrzyma komentarz do karty z ewentualnymi koniecznymi zmian w niej.
4.3. W razie konieczności wprowadzenia zmian w karcie postaci, gracz będzie mieć na to 24 h dodatkowo od momentu dodania przez administrację posta informującego o takiej konieczności. Rezerwacja wizerunku zostaje jednocześnie automatycznie wydłużona o te 24 h.
4.4. Zaakceptowana karta zostanie przeniesiona do odpowiedniego działu. Użytkownik powinien link do karty postaci dodać do profilu w odpowiednim polu (jedno z obowiązkowych pól w profilu).
4.5. Jednocześnie zaznacza się, że administracja ma prawo odmówić akceptacji karty postaci skrajnie odbiegającej od realiów i założeń forum.
4.6. Karty postaci nieaktywnych, podczas czystek prowadzonych na forum raz na 30 dni będą przenoszone do archiwum.
4.7. Gracz z kont, na których nie otrzymał jeszcze akceptacji lub, na których stracił rangę po dezaktywacji może udzielać się jedynie w tematach organizacyjnych, w dziale w budowie oraz w tematach w off-topie.
4.8. Gracz posiadający multikonta powinien niezwłocznie połączyć ze sobą wszystkie profile, aby ułatwić administracji wykonywanie ich obowiązków i wkleić link do karty postaci w odpowiednie pola w profilu.
4.9. Gracz może odmłodzić/postarzać tworzoną postać maksymalnie o 10 lat w stosunku do rzeczywistego wieku wybranej na wizerunek osoby.


ROZGRYWKA FABULARNA
5.1. Po otrzymaniu akceptacji gracz ma 5 dni na rozpoczęcie gry fabularnej.
5.2. Gracz ma maksymalnie 10 dni na napisanie kolejnego posta, aby jego postać nie trafiła do grupy nieaktywnych.
5.3. Post, aby był uznany za fabularny (i utrzymał aktywność gracza) musi być opublikowany w którejś z dzielnic L.A., w dziale z podróżami, rozmowami telefonicznymi, w retrospekcjach albo w AU i powinien być nie krótszy niż wysokość awatara. Dodatkowo, posty fabularne może pisać tylko aktywny użytkownik (wyjątkiem jest jeden post aktywacyjny, mający na celu przywrócić kolor skreślonej postaci).
5.4. Dozwolone jest prowadzenie rozgrywek między swoimi postaciami, o ile w wątku bierze udział oprócz nich przynajmniej jeszcze jeden inny użytkownik.
5.5. Na forum jest dozwolona multilokacja, jednak zabrania się rozpoczynania gry w lokacji zajętej przez innych użytkowników dopóki jej nie zwolnią.
5.6. Lokację, w której grę prowadzą inni gracze można przejąć po upływie 10 dni od dodania ostatniego posta — wyjątkiem jest kiedy jeden z graczy ma ważną nieobecność, zgłoszona w odpowiednim temacie — lub, kiedy gracze zakończą prowadzony w niej wątek sygnalizując to oznaczeniem ZT w ostatnim poście wątku.
5.7. Jednocześnie zabrania się ingerowania w rozgrywki innych użytkowników bez ustalenia z nimi i ich wcześniejszej zgody takiej ingerencji.
5.8. Wątki erotyczne lub brutalne należy ukryć znacznikami hide a jeśli gracze prowadzą taki wątek w temacie ogólnodostępnym dodatkowo ukryć znacznikami spoiler. Oprócz tego w pierwszym takim poscie należy dodać znacznik BBCode tw.
5.9. Kategorycznie zabrania się praktyk mających sztucznie uchronić postać przed dezaktywacją. Zalicza się do nich kasowanie ostatniego posta i jego ponowną publikację albo przeklejanie postów z innych wątków lub wklejenie losowego posta do kolejnej nowej lokacji zamiast kontynuacji prowadzonych wątków.
 • • użytkownik, który notorycznie (powyżej trzech razy) dodaje posty tuż przed minięciem dziesięciu dni oraz nie angażuje się w życie forum powinien liczyć się z tym, że wizerunek jego postaci może zostać odebrany.
  • administracja nie będzie sprawdzać aktywności użytkowników (poza przeprowadzanymi czystkami na forum), jednakże inni gracze, mogą odebrać wizerunek użytkownikom, którzy stosują tzw. przetrzymywanie wizerunku
5.10. Na forum istnieje możliwość rozgrywek z @The Mask, a jego postów nie można ignorować. MG może zarówno wtrącać się w dowolną fabułę (którzy wyrazili taką chęć, zaznaczając odpowiednią opcję w polu profilu), wysyłać SMS-y a także prowadzić rozmowy telefoniczne.
 • • gracze, którzy wyrażą chęć zabawy z The Mask, muszą założyć temat z kalendarzem oraz podlinkować go w profilu.

MULTIKONTO

6.1. Aby stworzyć kolejne multikonto lub aktywować konto dezaktywowane wcześniej, użytkownik musi napisać określoną liczbę postów:
 • • po 15 postów na pierwszych czterech kontach, aby móc stworzyć piąte konto,
 • • po 25 postów na pierwszych czterech i 15 na piątym koncie, aby móc stworzyć szóste konto,
 • • po 30 postów na pierwszych czterech, 25 na piątym i 15 na szóstym koncie, aby móc stworzyć siódme konto,
 • • po 35 postów na pierwszych czterech, 30 na piątym, 25 na szóstym i 15 na siódmym koncie, aby móc stworzyć ósme konto,
 • • po 40 postów na pierwszych czterech, 35 na piątym, 30 na szóstym, 25 na siódmym i 15 na ósmym koncie, aby móc stworzyć dziewiąte konto.
6.2 Jednocześnie gracz może prowadzić maksymalnie 9 postaci i na każdej powinien mieć aktywne wątki fabularne.
6.3. Przed stworzeniem nowej postaci każdy użytkownik musi poinformować administrację o planach utworzenia nowego konta, nawet jeśli osiągnął wyżej opisane limity postów. Nie poinformowanie administracji o utworzeniu 5 i każdego następnego multikonta będzie skutkować brakiem akceptacji pod nowododaną kartą postaci.
6.4. Wszystkie posiadane przez gracza multikonta muszą być ze sobą powiązane. Za nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu grozi ostrzeżeniem i czasowym zakazem tworzenia multikont a jego notoryczne łamanie — całkowitym zakazem tworzenia nowych postaci bez względu na spełnienie innych warunków opisanych niżej.

6.5. Jednocześnie administracja może nie zgodzić się na stworzenie nowej postaci bądź aktywowanie skreślonej, nawet jeśli użytkownik spełnia wymaganie odnośnie liczby postów na poprzednich kontach. Administracja może nie wyrazić zgody na następne multikonto/aktywację, jeśli użytkownik:
 • • notorycznie dodaje jedynie pojedyncze posty co 10 dni, aby nie utracić zajętego wizerunku i/albo traci rangę poprzez brak aktywności i następnie przywraca postać z nieaktywnych więcej niż trzykrotnie,
 • • nagminnie dezaktywuje starszą postać, aby stworzyć kolejne,
 • • nadużywa na forum nieobecności i/lub zgłasza się po nie niezgodnie z zasadami opisanymi niżej.

NIEOBECNOŚCI
7.1. Maksymalny czas usprawiedliwionej nieobecności na forum to 21 dni + 3 dni na powrót.
7.2. Gracz może zgłosić nieobecność na wszystkich albo jedynie na części posiadanych kont, o ile na każdym z nich ma napisanych przynajmniej 5 postów fabularnych.
7.3. Między kolejnymi nieobecnościami postaci, na których była i będzie zgłaszana nieobecność, użytkownik musi napisać przynajmniej 7 postów fabularnych.
7.4. Postać przywracana z nieaktywnych przed zgłoszeniem nieobecności powinna napisać co najmniej 5 postow fabularnych, aby nieobecność została uznana.
7.5. W nadzwyczajnych przypadkach można poprosić o przedłużenie nieobecności. Administracja może przedłużyć nieobecność o maksymalnie 10 dni.

Postanowienia końcowe
Administracja zastrzega, że wygląd forum oraz wszystkie wzory zostały stworzone na potrzeby lalaland-pbf.pl i zabrania się ich kopiowania. Autorkamj kodów są zimnakawa oraz aina, za co bardzo dziękujemy!
wiek:99 lat/a
wzrost:200 cm
dzielnica:mieszkam w hotelu
mów mi:Los Angeles
brak multikont
Zablokowany

Wróć do „organizacja”